Varukorg  (0)

Kontakt med vår Kundtjänst

Vi rekommenderar att kontakta oss via: e-post

E-post

info@eskor.se

Telefon

(+46) 8 52500510

Vi svarar gärna på dina frågor från måndag till fredag: 09.00 - 17.00.

Vad mer kan vi göra för dig?

Returer Leverans Vanliga frågor

Företagsinformation

eobuwie.pl S.A.

ul. Nowy Kisielin - Nowa 9

66-002 Zielona Góra

Vårt bankkkonto:

78 1240 6292 1111 0010 7173 4735

Pekao S.A

För betalningar från utlandet:

Bankens adress:

Citibank Europe plc, Sweden Branch

Sergelgatan 1,

Box 1422,

S-111 84 Stockholm,

Sweden

SWIFT (BIC): CITISESX

Momsregistreringsnummer PL: NIP 929-13-53-356

BDO 000031285

REGON 970569861

Företaget är registrerat hos Skatteverket med nummer SE 502079-5422 och i polska

företagsregistret inom Nationella Domstolsregistret KRS fört av tingsrätten i Zielona Góra,

Polen 8-e Näringslivsavdelning med KRS-nummer 0000541722.

Startkapital: 2 000 000 PLN inbetalt i sin helhet

Dataskyddsombud:

Arkadiusz Swatek, e-postadress: iod@eobuwie.com.pl

Kontakta oss

Vänligen ange dina kontaktuppgifter. Det är frivilligt att uppge dina kontaktuppgifter, men det krävs för att skicka ett meddelande till oss via formuläret. Du behöver dock inte ange ditt telefonnummer, men denna information kan underlätta vår kommunikation med dig.

Uppgifter som du anger kan utgöra personliga uppgifter. I sådana fall är det Eobuwie.pl S.A. (ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, Polen; e-post: info@eskor.se , telefon: [08 52500510]) som är personuppgiftsansvarig. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på e-postadressen iod@eobuwie.com.pl .

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig och svara på ditt meddelande. Den rättsliga grunden för att kommunicera med dig är Berättigat Intresse (intresseavvägning). Beroende på innehållet i ditt meddelande kan den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter också vara
- intresseavvägning av den personuppgiftsansvarige eller en tredje part, när det gäller bolaget Eobuwie.pl S.A.s eller dess samarbetande enheters egen marknadsföring eller
- samtycke när det gäller åtgärder som tagits upp på din begäran innan du sluter ett eventuellt avtal.

Detta innebär, som ett förtydligande, att du bland annat i marknadsföringssyfte kan komma att bli direkt kontaktad av andra bolag som vi samarbetar med.
Vi kommer att behandla dina uppgifter som regel tills ärendet med dig har avslutats, när det gäller marknadsföring tills du har återkallat ditt samtycke, såtillvida vi inte är skyldiga enligt lag att spara dina personuppgifter, exempelvis enligt Bokföringslagen.

Vad gäller behandlingen av dina personuppgifter har du en rad rättigheter som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.

Du har alltid rätt att:

Rätt till tillgång
Du har rätt att begära och få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig.

Rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter
Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Beroende på ändamålet med behandlingen har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd")
Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex.
om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in;
om behandlingen grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och därefter rätt till radering av uppgifterna (förutsatt att det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen)
om du invänder mot behandling som grundar sig på en intresseavvägning och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre (du har dock alltid rätt till radering av personuppgifter som används för direkt marknadsföring med stöd av en intresseavvägning);
om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt eller de måste raderas p.g.a. rättslig förpliktelse;
Rätten till radering gäller dock inte i vissa fall, t.ex. om behandlingen är nödvändig för att vi ska uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning
Du har i vissa fall rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, t.ex. om du inte anser att personuppgifterna är korrekta så att vi får tid att kontrollera detta, om behandlingen är olaglig och du inte vill att vi raderar uppgifterna, om vi inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för rättsliga anspråk eller om du invänder mot vår behandling med stöd av en intresseavvägning i väntan på kontroll av om våra eller tredje parts berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.

Rätt att göra invändningar
Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning, inbegripet profilering. Vi får inte fortsätta att behandla sådana personuppgifter såvida vi inte kan presentera tvingande berättigade skäl för sådan behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Vi får dock fortsätta behandlingen för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Om du invänder mot behandling för direkt marknadsföring som sker med stöd av en intresseavvägning får vi inte längre behandla dina personuppgifter för sådant ändamål. Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att klicka på "avsluta prenumeration" i e-post och SMS kommunikation som vi skickar dig.

Rätt till dataportabilitet
Du har i vissa fall rätt överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, t.ex. om behandlingen grundar sig på ett samtycke eller på ett avtal mellan dig och oss samt under förutsättning att behandlingen sker automatiserat. När det är tekniskt möjligt ska sådan överföring ske direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att inge klagomål till Datainspektionen
Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss och du har även en rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen (som föreslås byta namn till "Integritetsskyddsmyndigheten").

Överföring till tredje part
Dina uppgifter kan eventuellt i vissa fall komma att överlämnas till tredje part som hjälper oss att sköta och skicka e-postmarknadsföring t.ex. nyhetsbrev, tillhandahåller teknisk support och drift av våra tjänster särskilt våra digitala system (lagring av uppgifter), distribution av produkter, tillhandahåller löpande juridiska tjänster, genomför revisioner med flera, däribland också inom ramen för de ovannämnda handlingarna, och även till andra bolag inom vår grupp.

Överföring av personuppgifter till tredje land
Eobuwie.pl S.A. samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES. För det fall Eobuwie.pl S.A. väljer att anlita leverantörer utanför EU/EES, t.ex. molntjänstleverantörer, kommer Eobuwie.pl S.A. i sådant fall att vidta särskilda skyddsåtgärder, såsom tecknande av avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats eller företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA. Du kan få en kopia av dina data som överförs till länder utanför EES genom att kontakta vår dataskyddsombud.

Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du i vår Sekretesspolicy.

Företagsinformation

eobuwie.pl S.A.

ul. Nowy Kisielin - Nowa 9

66-002 Zielona Góra

Vårt bankkkonto:

78 1240 6292 1111 0010 7173 4735

Pekao S.A

För betalningar från utlandet:

Bankens adress:

Citibank Europe plc, Sweden Branch

Sergelgatan 1,

Box 1422,

S-111 84 Stockholm,

Sweden

SWIFT (BIC): CITISESX

Momsregistreringsnummer PL: NIP 929-13-53-356

BDO 000031285

REGON 970569861

Företaget är registrerat hos Skatteverket med nummer SE 502079-5422 och i polska

företagsregistret inom Nationella Domstolsregistret KRS fört av tingsrätten i Zielona Góra,

Polen 8-e Näringslivsavdelning med KRS-nummer 0000541722.

Startkapital: 2 000 000 PLN inbetalt i sin helhet

Dataskyddsombud:

Arkadiusz Swatek, e-postadress: iod@eobuwie.com.pl

Upp
«
»