Webbutiken Eskor.se är mån om Konsumenters rättigheter. Konsumenten får inte avsäga sig sina rättigheter som lagstadgades i Konsumentköplagen. Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i Konsumentköplagen är till nackdel för konsumenten är utan verkan mot denne och i sådana fall gäller Konsumentköplagen. De föreliggande villkoren har således inte för avsikt att utesluta eller begränsa bestämmelserna gällande i Konsumentköplagen eftersom dessa är ovillkorligt bindande och alla eventuella tvivelaktigheter ska tolkas till konsumentens fördel. Vid eventuella motsägelser gentemot den ovannämnda lagen har lagen företräde och Säljaren tillämpar den.

Upp
«
»