Varukorg  (0)

Villkor för rabattkod i Nyhetsbrev

 

1.   Allmänt

1. Dessa Kampanjvillkor med namnet: „Nyhetsbrev” bestämmer regler, villkor och villkor för reklamation för Kampanjen, användarvillkor och rättigheter för deltagande i Kampanjen så väl som Kampanjansvariges skyldigheter.
2. Ansvarig för Kampanjen „Nyhetsbrev” (benämns vidare som: Kampanjen) är aktiebolaget MODIVO Spółka Akcyjna med säte i Zielona Góra, ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66–002, Polen. Bolaget är momsregistrerat hos Skatteverket med nummer SE 502079–5422, registrerat i polska företagsregistret inom Nationella Domstolsregistret KRS fört av tingsrätten i Zielona Góra, den 8 Näringslivsavdelning, med KRS-nummer 0000541722, momsregistreringsnummer: (PL) NIP 929-13-53-356 och organisationsnummer: REGON 970569861 samt BDO-nummer 000031285. Startkapital: 2 000 000 PLN, inbetalt i sin helhet. E-postadress: info@eskor.se; telefon: +46 (8) 52500510 (pris enligt teleoperatörs prislista) benämns vidare som: Kampanjansvarig.
3.  Denna Kampanj förs via Webbutiken eskor.se på dess hemsida www.eskor.se (”Webbutiken”).
4. I Kampanjen kan delta Kunder (benämns vidare som „Kampanjdeltagare”) som har fått en rabattkod från den Kampanjansvarige efter att de har uppfyllt Kampanjvillkoren och kan därmed ta del av Kampanjen. Kampanjen riktas uteslutande till personer som har uppgivit sin e-postadress till den Kampanjansvarige för att få e-postmarknadsföring dvs. Webbutikens Nyhetsbrev. Den Kampanjansvarige skickar en rabattkod till en Kund till samma e-postadress som uppgavs vid registreringen av prenumerationen inom 2 dagar efter det att Kunden har bekräftat sin prenumeration.

 

2.   Kampanjens föremål och Kampanjvillkor

1.  Kampanjens föremål är möjligheten att ta del av Kampanjen av en Kampanjdeltagare efter att denna har uppfyllt villkoren för Kampanjen vilken innebär att ge en Kund 100 kronor rabatt på ordinarie dvs. pris inklusive moms vid köp över 1000 kronor inklusive moms på Produkter som aktuellt och för tillfället tillhandahålls i Webbutiken under Kampanjperioden (som vidare benämns också som: „Rabatt”)
2.  Kampanjen gäller inte

a.  nedsatta och rabatterade Produkter (dvs. Produkter vilkas Pris redan före Kampanjen sänkts);
b. Produkter från märken som undantas Kampanjer vars lista finns på: www.eskor.se/marken_som_ej_omfattas_av_kampanjer
c. Produkter vilkas Pris redan ändrats med en rabattkupong, en voucher, en rabatt inom en kampanj en prissänkning eller ett annat särskilt erbjudande.

3.  Det minimala priset för en Produkt eller Produkter som berättigar till att nyttja Rabatten är 700 kronor inklusive moms.
4.  Kampanjen pågår tills vidare (vidare benämns det också som “Kampanjperiod”) förbehållet punkt 13 nedanför.
5.  Det är frivilligt och kostnadsfritt att delta i en Kampanj (dvs. köp inom Kampanjen kräver inga ytterligare kostnader för Kampanjdeltagaren utöver kostnaden som är Priser på Produkter som är föremål för Kampanjen samt andra av Kampanjdeltagaren valda kostnader, däribland fraktkostnader).
6.  För att delta i Kampanjen ska man:

a. prenumerera på vår e-postmarknadsföring (Nyhetsbrev) enligt webbutikens Allmänna villkor;
b. läsa och samtycka till Kampanjens villkor;
c. lägga en beställning på minst 700 (sju hundra) kronor inklusive moms;
d. innan beställningen läggs skriva in rabattkoden i Varukorgen i fältet ”Rabattkoder” och klicka på ”Använd kod” före steget “Gå till kassan”. Att uppge den ovannämnda koden efter att Beställningen är lagd ger inte rätten att nyttja Kampanjen.

7.  Kampanjen kan inte kombineras med andra kampanjer, rabatter, erbjudanden, vouchers och i synnerhet inte med andra Produkterbjudanden som gäller i Webbutiken (som vidare benämns som ”Andra kampanjer”, om inte annat anges i en sådan Kampanjs särskilda villkor för rabatter, erbjudanden, priserbjudanden eller produkterbjudanden.
8.   Rabatten kommer att beräknas så att en Produkts eller Produkters ordinarie Pris som köpes av en Kund kommer att minskas med ett belopp som motsvarar Rabatten. Kampanjen omfattar inte (sänker inte Pris för) eventuella fraktkostnader för en Produkt eller fler Produkter som köps inom ramen för Kampanjen som en Kampanjdeltagaren bekostar själv i sin helhet. 
9.  I fall det köpes fler Produkter inom ramen för denna Kampanj kommer Rabatten att sänka beställningens totala Pris. I fall en Kund returnerar en Produkt köpt inom en Kampanj återbetalar den Kampanjansvarige endast det verkliga priset som en betalades för Produkten (priset sänkt minus rabattvärde). I fall en Kampanjdeltagare inte returnerar alla Produkter som köptes med en rabattkod får denne tillbaka ett belopp som är proportionellt mindre, dvs. minus rabatten.
10. En Användare kan varje Kampanjdeltagare ta del av Kampanjen endast en gång under Kampanjperioden.
11. Föremålet för Kampanjen kan inte bytas mot pengar eller inget annat betalmedel. Föremålet för Kampanjen, dvs. Rabatten kan inte överföras.
12. En Kampanjdeltagare har rätt och inte en plikt att ta del av Rabatten.
13. En Kampanjdeltagare har rätt att ta vara på Rabatten inom 6 månader från det när denne fick Rabatten.

 

3. Reklamation

1. Alla reklamationer gällande Kampanjen (benämns vidare också som: „Reklamation”)
kan anmälas av Kampanjdeltagare till den Kampanjansvarige elektroniskt till info@modivo.se eller per traditionell post till den Kampanjansvariges adress: MODIVO S.A. ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, Polen. 
2. För en snabbare hantering av Reklamationer ber vi vänligen att ange Kampanjdeltagarens namn, efternamn, kontaktuppgifter (e-postadress eller telefonnummer) samt en beskrivning av ärendet som motiverar en Reklamation.
3. En Kampanjdeltagare kommer att meddelas ett Reklamationsbeslut och hur Reklamationen ska åtgärdas via e-post eller skriftligen via traditionell post inom 14 dagar. 
4. Kampanjansvarig handlägger Reklamationer genom att tillämpa föreläggande Kampanjvillkoren.

 

4. Slutbestämmelser

1. Dessa Kampanjvillkor är tillgängliga offentligt på URL-adressen: www.eskor.se/villkor_nyhetsbrevsrabatt och trädde i kraft den 21-01-2022.
2. Om det av sammanhanget inte tydligt framgår något annat, ska nedanstående ord vilken de har i webbutikens Allmänna villkor som finns på www.eskor.se/allmannavillkor de ha den betydelse som anges nedan, 
3. Kampanjansvarige förbehåller sig rätten att ändra dessa Kampanjvillkor av viktiga skäl som förstås som följande (sluten katalog):

a. en lagändring avseende Kampanjvillkoren vilken påverkar Kampanjens villkor, bestämmelser och genomförande bestämda i avtal mellan den Kampanjansvarige och Kunden, vilka påverkar de ömsesidiga rättigheter och skyldigheter gentemot den Kampanjansvarige och Kampanjdeltagare;
b. en ändring av Kampanjens genomförande på grund av tekniska eller teknologiska skäl;
c. en lagändring avseende den Kampanjsansvariges försäljning av Produkter eller tillhandahållande av tjänster elektroniskt, vilka påverkar de ömsesidiga rättigheter och skyldigheter som bestäms i avtal mellan Säljaren och Kunden eller en ändring i lagtolkning av ovanstående till följd av domstolsbeslut, domar, rekommendationer eller förslag av inom givet område gällande myndigheter;
d. en ändring i tillhandahållandet av tjänster som sker uteslutande p.g.a. tekniska eller teknologiska orsaker (i synnerhet en uppdatering av tekniska krav som nämns i Allmänna villkor;
e. en ändring i leverans av tjänster orsakad endast av tekniska eller teknologiska orsaker.

4. I fall en ändring i Kampanjvillkor görs kommer den Kampanjansvarige att göra den enhetliga texten av Kampanjvillkor tillgänglig på Webbutikens hemsida. 
5. Ändringar i Kampanjvillkor gäller från och med det då de tydligt påpekas och görs tillgängliga på Webbutikens hemsida. Rabatter som enligt punkt 2.13 i dessa Kampanjvillkor fortsätter att gälla i fall Kampanjvillkor ändras, tillämpas enligt Kampanjvillkor i deras föregående form.

 

Den förra versionen av våra Allmänna villkor finns här:
2022-01-20


Upp
«
»